კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

განცხადებები


შპს „კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი” აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი) ჯანდაცვის მიმართულების დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე


კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია და ინტენსიური და კრიტიკული მედიცინის მსოფლიო ფედერაცია   გთავაზობთ ორმხრივ გაწევრიანებას


კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია და ევროპის ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის ასოციაცია გთავაზობთ ორმხრივ გაწევრიანებას


საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი სარეალიზაციოდ წარადგენს


|

| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |