საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

|საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია (2015 წელი)

??? ??????????? ???? ???????? ????????? ????? ????? ?????? Adobe Flash Player.

???????? ????????????? Adobe Flash Player


შესავალი


ზოგადი ინფორმაცია


ისტორია


აკადემიური საბჭო


დეპარტამენტები


აკადემიის წევრები


პროგრამები


ახალი ამბები


დაგვიკავშირდით


საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია დაფუძნდა 1994 წელს. ეს იყო ალტერნატულ საფუძველზე შექმნილი დასავლეთის ტიპის პირველი სამეცნიერო აკადემია ყოფილი საბჭოთა კავშირის არეალში. აკადემიის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ოპტიმალური სამედიცინო სამსახურის ჩამოყალიბებას. აკადემიის უმთავრესი ამოცანაა საქართველოში სამედიცინო მეცნიერების განვითარებისთვის ოპტიმალური პირობების შექმნა, მათ შორის სამეცნიერო კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების შემუშავება, სამეცნიერო კადრების აღზრდა, სამედიცინო მეცნიერების მიღწევების დანერგვა, სამედიცინო სამსახურის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგრამების შემუშავება და სხვა. აკადემია წარმოადგენს თვითმმართველ, თვითდაფინანსებად, არაკომერციულ და არასამთვრობო ორგანიზაციას, რომელსაც გააჩნია საკუთარი წესდება და საარჩევნო დებულება. აკადემია დააფუძნეს საქართველოს სხვადასხვა სამედიცინო სპეციალობებში მოღვაწე საზოგადოების მიერაღიარებულმა,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის და პროფესორის წოდების მქონე 29 ექიმმა. მათ შორის იყვნენ საქართველოს წამყვანი სპეციალისტები როგორც ფუნდამენტური ისე კლინიკური მედიცინის სფეროდან. სახელდობრ აკადემიის დამფუძნებელთა შორის იყო მორფოლოგი, ფიზიოლოგი, პათოლოგანატომი, პათფიზიოლოგი, იმუნოლოგი, თერაპევტი, ქირურგი, პედიატრი, კრიტიკული მედიცინის და სხვა სპეციალობების ექიმი. დამფუძნებელი კრების გადაწყვეტილებით მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი გახდა აგრეთვე საქართველოს მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის შემადგენლობაში მყოფი საექიმო სპეციალობის მქონე ყველა აკადემიკოსი. აკადემიის დამფუძნებელი კრების მუშაობას წარმართავდა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი.სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები და სხვა ოფიციალური პირები. საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის შექმნა დალოცა საქართველოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ. საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია დარეგისტრირდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში. დღემდე საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი იყო სხვადასხვა პროფესიის 80 ექიმი. მათგან გარდაცვლილია 53, ხოლოღესაც აგრძელებს მოღვაწეობას 27 წევრი. აკადემიის ყოველდღიური საქმიანობა წარიმართება საკუთარი წესდების,ხოლო ახალ წევრთა არჩევა წარმოებს ასევე მის მიერ დამტკიცებული საარჩევნო დებულების მიხედვით. აკადემიის ეგიდით გამოდის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო აღიარების მქონე ჟურნალი „Critical Care & Catastrophe Medicine“ (ინგლისურ ენაზე). აკადემია რეგულარულად ატარებს სამეცნიერო სესიებსა და საერთაშორისო სიმპოზიუმებს. აკადემიაში არსებობდა ფუნდამენტური მედიცინის, თერაპიის, ქირურგიის და სამედიცინო ეკოლოგიის განყოფილებები. ამჟასმად არსებობს თეორიული და კლინიკური მედიცინის განყოფილებები. აკადემიის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს აკადემიური საბჭო (პრეზიდუმი), რომლის შემადგენლობაში შედიან პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, სწავლული მდივანი და განყოფილებების ხელმძღვანელები. აკადემიის დებულებით საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი შესაძლოა გახდეს საქართველოს სამედიცინო სამსახურში მოღვაწე მედიცინის დოქტორის ხარისხის მქონე პროფესორი. რომლმაც შექმნა საერთაშორისოდ აღიარებული ახალი სამეცნიერო მიმართულება მედიცინაში. აკადემიის წევრის არჩევა ხდება აკადემიის საერთო კრების მიერ საარჩევნო დებულების შესაბამისად. ამასთან საქართველოს მედიცინის მევნიერებათა აკადემიის შემადგენლობა არ შეიძლება აღემატებოდეს 50 წევრს. აკადემიის პირველი პრეზიდენტი იყო პროფესორი ზაალ კახიანი,პირველი ვიცე-პრეზიდენტი პროფესორი გივი დუმბაძე და პროფესორი ვლადიმერ ბახუტაშვილი. ამჟამად აკადემიის პრეზიდენტია პროფესორი რამაზ ხეცურიანი-თბილისის სახელმწიფო სამედიციონო უნივერსიტეტის ადამიანის ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვიცე-პრეზიდენტიებია პროფესორი გურამ ტატიშვილი – აკად. გ.მუხაძის სახელობის ქირურგთა საზოგადოების თავმჯდომარე და პროფესორი ზურაბ ხელაძე-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის და საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორი.თეორიული განყოფილების ხელმძღვანელია პროფესორი ნოდარ გოგებაშვილი,ხოლო კლინიკური მედიცინის-პროფესორი რევაზ გაგუა.


| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |